การสมัครสอบบัตรนายหน้า

เงื่อนไขการรับสมัคร และคุณสมบัติของคนที่จะขอบัตรนายหน้า ดูได้ที่ goo.gl/fAYiLU 
 
สมาชิกของศรีกรุงโบรคเกอร์ มีวิธีได้บัตรนายหน้า 2 วิธีคือ 
 
1. ลงติวสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์ อย่างน้อย 1 ครั้ง แล้วก็สอบที่สนามสอบ ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์จัด ดูตารางช่องติวสอบ ที่ goo.gl/Y1nGSy 
 
หากท่านติวสอบแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน สามารถจองสอบกับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยจะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือค่าติวสอบ และค่าสอบ 
 
ข้อดีของการสอบกับศรีกรุงฯ คือมีสนามสอบเยอะ 
 
2. สอบตรงกับ คปภ. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 11 และ 21 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเต็มเร็วมาก บางสนามสอบเต็มภายใน 5 นาที 
 
จองสอบได้ที่ goo.gl/ohgv1L 
 
ข้อดีของการสอบตรงกับ คปภ. คือไม่ต้องติวสอบ และมีค่าใช้จ่ายแค่ค่าสอบเท่านั้น  
ส่วนข้อเสียคือมีจำนวนจำกัด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม..ดูวิธีจองสอบ goo.gl/V2My5v