ประกันภัยภาคสมัครใจ คืออะไร

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ ( ผู้เอาประกันภัย ) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป้นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1-4
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
 -แบบประกัน 2 พลัส (2+)
 -แบบประกัน 3 พลัส (3+) 

1.ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง


2.ตัวอย่างตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ


หมายเหตุ
  • นอกจากเบี้ยประกันแล้ว อย่าลืมเช็คความคุ้มครองแต่ละช่องถูกต้องหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น ทุนประกัน ประกันตัวผู้ขับขี่
  • ช่องความเสียหายส่วนแรกต้องไม่มี ถ้ามีหมายถึงเจ้าของรถต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนแรกเองตามวงเงินที่กำหนดไว้
  • ตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ให้ถูกต้องโดยเฉพาะเลขตัวถังรถยนต์ ถ้าผิดหมายถึงเป็นรถยนต์คันอื่นทันที