พ.ร.บ.คืออะไร

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. คือประกันภัยตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายได้กำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ซึ่งหากเจ้าของรถหรือผู้ให้เช่ารถฟ่าฟืนไม่ทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากผู้ใช้เป็นเจ้าของรถเองก็จะมีความผิดทั้ง 2 กระทงเลยนะครับ.


ประกันภัย พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารคนเดินถนนคนที่อยู่นอกรถ หรือในรถก็ตามจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองนี้ไม่รวมความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน หรือตัวรถยนต์ สรุปง่ายๆคือซ่อมคนไม่ซ่อมรถยนต์นั่นเองครับ.

1.ตารางความคุ้มครอง พ.ร.บ.


2.ตัวอย่างกรมธรรม์ พ.ร.บ.รถยนต์


กรมธรรม์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้

  • ส่วนที่1 เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหม กรณีประสบอุบัติเหตุ
  • ส่วนที่2 ใช้เป็นหลักฐานประกอบยื่นต่อภาษีประจำปี