ตารางค่าคอมฯเดือน มิถุนายน 63

   1.สำหรับสมาชิกที่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย   2.สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย (ต้องการขาย ให้แจ้งงานในรหัสผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย)   ตัวอักษรย่อ
 • Fire : ประกันอัคคีภัย
 • IAR : ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • CAR : ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง
 • P.A. : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • T.A. : ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • Mis : ประกันภัยทางทะเล
 • Marine : ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
 • พ.ร.บ. : รถเก๋ง กระบะ
 • พ.ร.บ.อื่นๆ : รถตู้ รถโดยสาร รถบรรทุก
 • 1 : ประกันภัยชั้น1
 • 3 รถใหญ่ : รถบรรทุก
 • พื้นที่สีแดง * : ขายได้คอมฯ แต่ไม่มีค่าแนะนำและสายงาน
  แต่นับประเมินผลงาน