ไฟล์นามบัตร

ไฟล์ตัวอย่างนามบัตรมี 2 แบบ

1.แบบไม่ติดรูป


2.แบบติดรูปภาพบนนามบัตร


ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ
  • ไฟล์นามบัตรแบบที่1 (Photo Shop) download
  • ไฟล์นามบัตรแบบที่2 (Photo Shop) download
  • ไฟล์นามบัตรแบบที่3 (Photo Shop) download
ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนด์