การแจ้งงานแบบตัดบัตรเคดิต/ผ่อนผ่านบัตร


เอกสารประกอบการผ่อนผ่านบัตรเคดิต
  • กรอกเอกสารยินยอมตัดบัตรเคดิตแบบผ่อนชำระ (เลือกตามธนาคารตัดบัตร)
  • สำเนาบัตรเคดิต
  • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของบัตร
  • ค่าธรรมเนียม (กรณีสมาชิกจะรับภาระเอง)
เงื่อนไขการผ่อนผ่านบัตร
  • เมื่อตัดบัตรผ่าน คุ้มครองทันที
  • ลูกค้าแบ่งจ่าย งวดละเท่าๆกัน