กลุ่มรถยนต์

กลุ่มรถยนต์มีผลต่อราคาเบี้ยประกันรถยนต์อย่างมาก อะไหล่ของกลุ่มรถที่ผลิตในประเทศนั้นสามารถหาได้ง่ายกว่ากลุ่มรถนำเข้าเพราะมีโรงงานผลิต อยู่ในประเทศอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มรถนำเข้านั้นมักมีเบี้ยประกันรถสูงกว่า เพราะต้องใช้อะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งต้องเสียทั้งค่าขนส่ง และราคาอะไหล่ที่มีราคาสูงกว่า