สูตรการคำนวณค่าคอมฯ


  ตัวอย่าง การคำนวณเบี้ยนำส่ง พ.ร.บ.
  เบี้ยเต็ม พ.ร.บ.รถกระบะ 967.28 บาท
  คำนวณเบี้ยสุทธิ 967.28 x 0.9309 = 900.72 (900)
  พ.ร.บ.บริษัทอาคเนย์ ส่วนลด 25%
  คำนวณส่วนลด 900 x 25% = 225 บาท
  คำนวณเบี้ยนำส่ง 967.28 - 225 = 742.28 (742)
  ยอดโอนเบี้ยนำส่ง 742 บาท

ตัวอย่าง การคำนวณเบี้ยนำส่ง ป.1
  เบี้ยเต็ม ป.1 วิริยะประกันภัย 15,000 บาท
  คำนวณเบี้ยสุทธิ 15,000 x 0.9309 = 13,963.50 บาท
  ป.1 วิริยะประกันภัย ส่วนลด 12%
  คำนวณส่วนลด 13,963.50 x 12% = 1,675.62 บาท
  คำนวณเบี้ยนำส่ง 15,000 - 1675.62 = 13,324.38 บาท
  ยอดโอนเบี้ยนำส่ง 13,324 บาท

หมายเหตุ
- ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ สามารถให้เจ้าหน้าที่คำนวณเบี้ยนำส่งให้ได้
- แอ๊ดไลน์เจ้าหน้าที่สาขา ==> คลิก