ค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรกคือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ว่าจะรับผิดชอบเองโดยระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Excess และแบบ Deductible


1.ค่าเสียหายส่วนแรกแบบ Excess เป็นค่าเสียหายสำหรับในกรณีที่ไม่ได้เกิดการชนหรือคว่ำ หรือชนแต่ไม่มีคู่กรณี หรือผู้เอาประกันไม่ได้เป็นผู้ขับชนเองทำให้ไม่สามารถระบุค่าความเสียหายชัดเจนพอที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไปเก็บจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้ ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้ เช่นการถูกกลั่นแกล้ง หินกระเด็นใส่ โดนกิ่งไม้ ลวดหนาม รถครูดกับทางเท้า ของหล่นใส่ สีปลิวโดนรถ เหยียบตะปูหรือของมีคม ทำให้ยางฉีก ไถลตกข้างทางชนกับยานพาหนะอื่นแต่หาคู่กรณีไม่ได้

สำหรับค่าเสียหายแบบแรกนี้หากผู้เอาประกันไม่ต้องการจ่าย ผู้เอาประกันต้องแจ้งข้อมูลการชนและให้รายละเอียดกับบริษัทประกันภัยรถยนต์

เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถไปค้นหาสาเหตุจนพบผู้ต้องรับผิดชอบได้ เช่น ถ้าชนกับยานพาหนะอื่นต้องสามารถแจ้งรายละเอียดของคู่กรณีได้ ชนกับสิ่งที่ยึดติดกับพื้นดิน เช่น เสา ประตู กำแพง ป้ายจราจร ฯลฯ ชนต้นไม้ยืนต้น ขอบถนน ราวสะพาน ชนหน้าผา ชนคนหรือสัตว์ และรถคว่ำ


2.ค่าเสียหายส่วนแรกแบบ Deductible เป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจมีการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยรถยนต์ว่าผู้เอาประกันภัยจะจ่ายตามที่ตกลงในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะลดค่าเบี้ยประกันภัยรายปีให้กับผู้เอาประกันภัยในจำนวนเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรกดังนั้นเบี้ยประกันรายปีที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายจะลดลง