งานโอนโค๊ด

การโอนโค๊ด คือการดึงงาน หรือการเอางานคนอื่นมาเป็นของเรา รถทุกคันที่ซื้อประกัน ป.1 จะมีเจ้าของงานหมด จะเป็น.ของ นายหน้าอิสระ บริษัทโบรคเกอร์ ตัวแทนประกันภัย หรือ งานตรงของบริษัทประกันเอง ถ้าเราต้องการงาน ต้องโอนโค๊ดก่อน.


- บริษัทประกันที่โอนโค๊ดได้ ทุกกรมธรรม์ไม่ว่าเป็นงานใคร หลักการคือ ลูกค้าต้องยินยอม 
เช่น วิริยะ  LMG . 
- บริษัทประกันที่ไม่อนุญาต ให้โอนโค๊ด เช่น ไทยศรีฯประกันภัย ทิพยประกันภัย คุ้มภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ศรีอยุธยา เจนเนอรัล.
- งานตรงบริษัทประกันเองโอนโค๊ดไม่ได้ เช่น เมืองไทย
- ติดไฟแนนท์โอนโค๊ดไม่ได้ เช่น สินมั่นคง

การโอนโค๊ด ลูกค้าต้องยินยอมจึงจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของรถมาด้วย แล้วเขียนในบัตรว่าประสงค์เปลี่ยนตัวแทนมาเป็น บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด