ตารางค่าคอมฯเดือนกรกฏาคม 2564

   1.สำหรับสมาชิกที่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย
     ดาวน์โหลดไฟล์ ==>คลิก

   2.สำหรับสมาชิกที่ยังไม่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย (ต้องการขาย ให้แจ้งงานในรหัส
      ผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าวินาศภัย)
          ดาวน์โหลดไฟล์ ==>คลิก

   ตัวอักษรย่อ
 • Fire : ประกันอัคคีภัย
 • IAR : ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 • CAR : ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง
 • P.A. : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • T.A. : ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • Mis : ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • Marine : ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
 • พ.ร.บ. : รถเก๋ง กระบะ
 • พ.ร.บ.อื่นๆ : รถตู้ รถโดยสาร รถบรรทุก
 • 1 : ประกันภัยชั้น1
 • 3 รถใหญ่ : รถบรรทุก
 • พื้นที่สีแดง * : ขายได้คอมฯ แต่ไม่มีค่าแนะนำและสายงาน
  แต่นับประเมินผลงาน