เพื่อนสนใจสมัครสมาชิก

แบบที่1
1.ส่งไฟล์ใบสมัครให้เพื่อน (ใส่ชื่อ-รหัสเราเป็นผู้แนะนำ) ==>คลิก
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานการโอนเงิน 200 บาท (บัญชีศรีกรุงฯ)
  • ตัวอย่างใบสมัคร+หลักฐานการสมัคร ==>คลิก
2.ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สาขา (แอ็ดไลน์เจ้าหน้าที่เพื่อส่งใบสมัคร)

แบบที่2
1.ส่งลิ้งค์ใบสมัครออนไล์ให้เพื่อน
  • จำลิ้งค์ใบสมัครไม่ได้ ==> คลิก
  • ยังไม่มีลิ้งค์ใบสมัคร ==> (ติดต่อผู้แนะนำ หรือ 085-4389159 ชยุต)
2.เมื่อเพื่อนกรอกข้อมูลผ่านลิ้งค์แล้ว
  • โหลดไฟล์ใบสมัครออกมาทำอย่างไร ==>คลิก
  • โหลดไฟล์ (สำเนาบัตรฯ+ใบโอนเงิน) จากเมล์ ==>คลิก
  • ใบสมัครยังขาดลายเซนต์ทำอย่างไร ==>คลิก
3.ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สาขา (แอ็ดไลน์เจ้าหน้าที่เพื่อส่งใบสมัคร)