ขั้นตอนซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์

  1. เตรียมสำเนารายการจดทะเบียนรถ ==>คลิก
  2. ดูตารางเบี้ย พ.ร.บ. ==>คลิก
  3. ดูตารางส่วนลด ==>คลิก
  4. คำนวณส่วนลด/เบี้ยนำส่ง ==>คลิก
  5. ติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา(เพื่อแอ๊ดไลน์แจ้งงาน) ==>คลิก
  6. แจ้งงาน พ.ร.บ. ==>คลิก
         หมายเหตุ
         - เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งงานเสร็จ จะได้ไฟล์สำเนาก่อน
         - บริษัทฯจะจัดส่งกรมธรรม์ตัวจริงไปให้ที่บ้านภายใน 7 วันทำการ