ขั้นตอนการซื้อประกันภัยชั้น1

1.เตรียมเอกสารสำหรับเช็คเบี้ย

  • รายการจดทะเบียนรถ ==>คลิก
  • หน้าตารางกรมธรรม์เดิม ==>คลิก
2.เช็คเบี้ยประกัน
  • เช็คเบี้ยประกันด้วยตัวเอง ==>คลิก
  • เช็คเบี้ยกับเจ้าหน้าที่สาขา ==>คลิก
3.เมื่อได้เบี้ยประกันแล้ว เช่น บริษัทวิริยะ เบี้ย 15,000 บาท
4.ติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา (เพื่อแอ๊ดไลน์แจ้งงาน) ==>คลิก
  • แจ้งเบอร์ติดต่อลูกค้า เพื่อตรวจรถยนต์
  • แจ้งที่อยู่จัดส่งกรมธรรม์ลูกค้า
  • เจ้าหน้าที่แจ้งงานเสร็จจะได้ไฟล์การแจ้งงาน
  
  แผนผังขั้นตอนการทำงาน